TI (targeted individuals) Conspiracy Theory with Jesse Ventura Brain Invaders

För första gång i historien det börjar prata om mind control, förföljerser och tortyr med modern teknik, targeted individuals ärnamnet på de som är victim,de så kallade TI, detta video handlar om det, och det händer i hela världen, också i Sverige, många victim har intervjuats i sverige och många fler i USA under det etik comission. regeringar och stater är inblandade, underättelsetjäns och hemliga sälskapär inblandade, uppdraget att avslöja allt detta är en mission impossible, men det måste göras.
Utsikterna till dominans av landets forskare av federala anställning, avsättningar projekt, och kraften i pengar är ständigt närvarande, och är allvarligt att betrakta. Men att hålla vetenskaplig forskning och upptäckter i fråga, som vi borde, måste vi också vara uppmärksamma på lika och motsatt risk för att offentlig politik skulle själv bli fången av en vetenskaplig-teknologiska eliten.

[ President Dwight D. Eisenhower, January 17, 1961 ] Hemliga handlingar är kontraproduktiv och skadar det nationella intresset i USA. De är skadliga för driften av en effektiv nationell underrättelsetjänst system, och korrumperande av medborgerliga friheter, inklusive en fungerande rättsväsende och en fri press. Viktigast motsäger de principer om demokrati, nationellt självbestämmande och internationell rätt som USA är offentligt begåtts.
[Credo av Association of National Security Alumni]

Julianne Mckinney ex officer av USA Army expose allt detta ABOUT GANG STALKING AND MICROWAVE HARASSMENT. se video och se Robert Naeslund intervju i white tv och många andra victims intervju. se också det ultimate mål av allt dessa experiment mot alla Targeted Individuals; IBM och director av Blue Brain Project.

Ex us agent; JULIANNE MCKINNEY ABOUT GANG STALKING AND MICROWAVE HARASSMENT (only audio)

Reclaim the Brain: Robert Naeslund intervju om olagligt forskning

DEN STÖRSTA HEMLIGHETEN I VÄRLDEN ÄR INGEN HEMLIGHET LÄNGRE, ATT GÖRA EN "DATA-HJÄRNA INTERATION. DETTA ÄR BLUE BRAIN DIRECTOR HENRY MARKRA SOM VILL FORSKA PÅ RIKTIGA MÄNNISKOR OCH MED HJÄLP AV HELA VÄRLDENS HJÄRNFORSKARE, UNIVERSITETER, OCH STATER. OCH VI TIs ÄR DE LYCKLIGA VINNARE I DENNA OMÄNSKLIGA EXPERIMENT. MED URSÄKT ATT KUNNA BOTA ALLA PSYKISKA SJUKDOMAR: DYSLEXI, ADD, ADHD, ASPERGER, SCHIZOFRENI, AUTISM. (DSM IV). PSYKIATRIN HAR SÄKERT ETT ROLL I ALLT DETTA.

Henry Markram "Data hjärna interation"experiment på människor är igång.

söndag 2 mars 2014

Carole Smith, brittisk psykoanalytiker, har genomskådat psykiatrin och kritiserar öppet regeringars användning av påträngande teknologier, på icke-frivilliga medborgare för utveckling av metoder för statlig kontroll


Med fokus på The American Psychiatry Association’s (APA), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

Om behovet av nya kriterier för diagnos av psykos i ljuset av hjärninvasiva metoder
Vi har misslyckats med att förstå resultatet av de teknologier som ursprungligen kommer från åren av det kalla krigets kapprustning mellan Sovjetunionen och västvärlden, vilket har resulterat i att användningen av satellitteknologier, inte enbart används för övervaknings- och kommunikationssystem, men även för att “låsa in” människor genom manipulering av hjärnfrekvenser med riktade laserstrålar, neurala partikelstrålar, elektromagnetisk strålning, sonarvågor, radiofrekvent strålning, solitonekvationsvågor, torsion fält, användningen av dessa eller andra energikällor som ingår i studier inom astrofysik. Eftersom verksamheten präglas av hemlighetsmakeri, tycks det oundvikligt genom de metoder som vi nu känner till, det vill säga, utnyttjandet av jonosfären, vilket är vår naturliga sköld, redan är inaktuell, eftersom vi börjar förstå konsekvenserna av användningen.”
För de av oss som gått i den psykoanalytiska skolan präglades utbildningen av att patienten stod i centrum, ett erkännande om att försöka förstå den andre personens värld, medförde att behandlingen i huvudsak var byggd på ömsesidigt förtroende. Den amerikanska, American Psychiatry Association’s (APA) diagnostiska kriterier för schizofreni var alltid en orsak till oro. I den tredje upplagan (1987) av Diagnostisk och Statistisk Manual (DSM) över psykiska sjukdomar, krävdes att det fanns minst fyra av de egenskaper som anges för en diagnos av schizofreni, och ett godkänt urval av fyra kunde vara: magiskt tänkande, telepati eller sjätte sinne, begränsad social kontakt, udda tal och överkänslighet för kritik. 1994, minskades antalet egenskaper till två eller flera, exempelvis hallucinationer och “negativa” symtom som affective flattening eller oorganiserat eller osammanhängande tal – eller bara vanföreställningar som var bisarra eller hallucinationer som bestod av en röst som upprätthöll löpande kommentarer om personens beteende eller tankar. [Det har varit fem revideringar av DSM sedan den första manualen utgavs 1952, nästa upplaga beräknas utkomma år 2013.]
Det är dubbelt straff att inte bli betrodd av en psykolog eller psykiatriker, då många är offer för de mest fruktansvärda övergrepp genom vetenskapliga och militära experiment. Ett totalt oförstående samhälle är helt likgiltigt inför deras vittnesmål – om att en ny klass av vapen utvecklats, med kapacitet att komma in i hjärnan, sinnet och kroppen på en annan människa.
Utnyttjandet av neurovetenskapen för militära syften, har resulterat i dessa teknologier efter decennier av forskning och experimenterande, särskilt i Sovjetunionen och USA.
Det är regeringars sekretesstämplar som har underlättat för dessa fruktansvärda framtidsutsikter. Det har funnits många varnande röster, om att regeringars sekretesstämplar är från det giftiga arvet av det kalla kriget.

CIA och militära fördragsslutande genom psykiatriker och psykologer

CIA world wide
Det har varit omfattande, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter av amerikanska psykiatriker, psykologer och neurokirurger under hela andra halvan av nittonhundratalet. Dessa brott har inträffat i ledande medicinska skolor med medel från Central Intelligence Agency (CIA) och den amerikanska militären. Experimenten har omfattat hjärnelektroder, LSD, hypnos, skapandet av manchuriska kandidater, utveckling av biologiska, kemiska och non-lethal vapen och inplantation av falska minnen och skapande av minnesförlust. Många experiment har gjorts på ovetande civila och utan de inblandades dokumenterade samtycke, utan tillräcklig översyn, eller presentation för försökspersoner, eller någon meningsfull uppföljning. Eftersom sådana hemligstämplade, tankekontroll program utan tvekan pågår, bör det finnas krav på offentlighet för psykologer och psykiatriker att presentera eller offentliggöra de ämnesområden som rör CIA och militära kontrakt, precis som det finns för civila i relationer med läkemedelsföretagen.

Revolution i Militära Affärer (RMA)

John B Alexander
Den långvariga “Revolutionen i Militära Affärer” (RMA), har sammanfattats av överste John B. Alexander expert på icke-dödliga vapensystem, så här: “Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra. Denna definition av krig kommer ganska nära politikernas verksamhet och mål.”
Svensk demokrati bygger på politisk retorik om den fria viljan hos den enskilde, den fria viljan i samhället, det vill säga; ”deras” demokrati, ”deras” rättssystem, ”deras” ekonomiska system, ”deras” kulturella och religiösa aktiviteter och institutioner, samt alla aspekter av livet som inkluderar ”deras” frihet.”
För införandet av den politiska kontrollmaktens vilja och styrning missbrukas olika riktade energi(vapen)teknologier/ Directed Energy Weapon (DEW), Non-Lethal Weapon (NLW)/ Icke Dödande Vapen (IDV), Infrasound, Ultrasound, RADAR, Elektromagnetiska vapensystem, Mikrovågsvapen, Radiofrekventa vapen, Laser, akustiska och visuella teknologier … m fl …

The Business of Mental Health is Mental Illness

The Citizens Commission on Human Rights (CCHR) is a nonprofit mental health watchdog.
Ny CCHR-video exponerar Psykiatrins historia och skadorna som kommer från faktureringsbibeln DSM.
Denna manual kallas psykiatrins dödligaste bluff. CCHR International har precis släppt en svidande exposé av psykiatrins faktureringsbibel, Diagnostic and Statistical Manual (DSM).
Avslöjandet av DSM och det enorma penningflödet mellan psykiatrin och läkemedelsindustrin har resulterat i en videodokumentär som visar hur psykiatrins psykbabbel används för att vända varje aspekt av mänskligt beteende – även kinkighet av nyfödda – till en psykisk sjukdom som bara kan “behandlas” med droger, detta har påverkat skolor, regeringar, domstolar, militär och hur den förstört familjer.
Dokumentären ger mycket god information om de skadliga effekterna av psykiatrins läkemedel och kostnaderna för denna psyko-farmaseptiska bluff i form av mänskligt lidande och dödsfall, eller som fd chefen för “Office of Drug and Chemical Control” med den amerikanska “Drug Enforcement Administration” (DEA) uttrycker det, “Vi spelar tärning om livet, vi spelar tärning om våra barn”…
Videon visar också det enorma lurendrejeriet mot skattebetalarna och de ökade privata kostnaderna för sjukförsäkringen – allt av en industri som aldrig har tagit fram ett enda botemedel, men som alla stöds av den falska DSM-manualen. En annan expert sammanfattar det så här: “Det är som ett skenande tåg och DSM är loket.”
Yrkesverksamma personer inom områdena; medicin, juridik, utbildning, biokemisk forskning och läkemedelsförsäljning, avslöjar vad psykiatriker och läkemedelsföretagen inte vill att du ska veta. Du kommer att vilja ägna särskild uppmärksamhet åt hur många häpnadsväckande avslöjanden av psykiatrin själva och om DSM-manualen.
Videon kan ses online genom att klicka på länken nedan, klicka sedan igång filmen. Titta på den och kontakta sedan oss för att ta reda på hur du kan hjälpa för att få ett slut på psykiatrins spel med människoliv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar