TI (targeted individuals) Conspiracy Theory with Jesse Ventura Brain Invaders

För första gång i historien det börjar prata om mind control, förföljerser och tortyr med modern teknik, targeted individuals ärnamnet på de som är victim,de så kallade TI, detta video handlar om det, och det händer i hela världen, också i Sverige, många victim har intervjuats i sverige och många fler i USA under det etik comission. regeringar och stater är inblandade, underättelsetjäns och hemliga sälskapär inblandade, uppdraget att avslöja allt detta är en mission impossible, men det måste göras.
Utsikterna till dominans av landets forskare av federala anställning, avsättningar projekt, och kraften i pengar är ständigt närvarande, och är allvarligt att betrakta. Men att hålla vetenskaplig forskning och upptäckter i fråga, som vi borde, måste vi också vara uppmärksamma på lika och motsatt risk för att offentlig politik skulle själv bli fången av en vetenskaplig-teknologiska eliten.

[ President Dwight D. Eisenhower, January 17, 1961 ] Hemliga handlingar är kontraproduktiv och skadar det nationella intresset i USA. De är skadliga för driften av en effektiv nationell underrättelsetjänst system, och korrumperande av medborgerliga friheter, inklusive en fungerande rättsväsende och en fri press. Viktigast motsäger de principer om demokrati, nationellt självbestämmande och internationell rätt som USA är offentligt begåtts.
[Credo av Association of National Security Alumni]

Julianne Mckinney ex officer av USA Army expose allt detta ABOUT GANG STALKING AND MICROWAVE HARASSMENT. se video och se Robert Naeslund intervju i white tv och många andra victims intervju. se också det ultimate mål av allt dessa experiment mot alla Targeted Individuals; IBM och director av Blue Brain Project.

Ex us agent; JULIANNE MCKINNEY ABOUT GANG STALKING AND MICROWAVE HARASSMENT (only audio)

Reclaim the Brain: Robert Naeslund intervju om olagligt forskning

DEN STÖRSTA HEMLIGHETEN I VÄRLDEN ÄR INGEN HEMLIGHET LÄNGRE, ATT GÖRA EN "DATA-HJÄRNA INTERATION. DETTA ÄR BLUE BRAIN DIRECTOR HENRY MARKRA SOM VILL FORSKA PÅ RIKTIGA MÄNNISKOR OCH MED HJÄLP AV HELA VÄRLDENS HJÄRNFORSKARE, UNIVERSITETER, OCH STATER. OCH VI TIs ÄR DE LYCKLIGA VINNARE I DENNA OMÄNSKLIGA EXPERIMENT. MED URSÄKT ATT KUNNA BOTA ALLA PSYKISKA SJUKDOMAR: DYSLEXI, ADD, ADHD, ASPERGER, SCHIZOFRENI, AUTISM. (DSM IV). PSYKIATRIN HAR SÄKERT ETT ROLL I ALLT DETTA.

Henry Markram "Data hjärna interation"experiment på människor är igång.

fredag 18 november 2011

Säpos lögner om min make visar att Stasiarkiven bör förbli stängda


Med tanke på alla felaktigheter som Säpo nedtecknade om min make är jag mycket skeptisk till kraven som nu ställs på att öppna Stasiarkiven för allmänheten. Jag grät när jag fick läsa statens lögner om min familj, skriver Karin Eriksson, änka efter "Morjärvmannen" som anklagades för spioneri på 1970-talet.

Bakgrund: Min make anhölls för spioneri 1976. Händelsen fick stor uppmärksamhet i medierna, som skrev om ett konstaterat spioneribrott och ställde frågan om Morjärvmannen var en lika stor spion som Wennerström. Överbefälhavaren och försvarsministern uttalade sig och regeringen blev specialinformerad. Efter en månads dagliga förhör, och häktning, släpptes min make utan att åtal väckts.

Hemligt Säpomaterial som jag fick ut 2008, efter många års kamp, visar att han förföljdes i 18 år, något han själv var medveten om. Säpo själva skriver i sin slutgranskning att "förundersökningen i fallet 'Morjärvmannen' saknar motstycke i kriminalhistorien".

Allt började med en semesterresa till Sovjetunionen 1956. Jag och min make njöt av de vackra byggnaderna och fotograferade varandra framför sevärdheterna i dåvarande Leningrad. Men resan visade sig bli ödesdiger eftersom Säpo genom den fick upp ögonen för min make.Efter några år i södra Sverige flyttade vi tillbaka till Norrbotten, till Överkalix och sedan till Morjärv. Där visade byborna snabbt en negativ inställning till vår familj, det tisslades och tasslades och folk vände sig bort när vi mötte dem på gatan - jag förstod inte varför. När barnen var ensamma hemma kom grannar och ville titta i album, de gick igenom bostaden, liksom letande efter något. Vid det här laget insåg min man att han var övervakad, bland annat blev han förföljd av bilar och en bekant berättade om ett polisförhör där han blivit tillfrågad om min make.

När jag många år senare fick läsa det hemliga Säpomaterialet föll fjällen från mina ögon och jag fick förklaring till många kränkande händelser. Materialet visar att Säpo värvade hemliga meddelare i vår bekantskapskrets i början av 1960-talet, alltså rena Stasimetoder. Jag förstår nu hur ryktesspridningen uppstod. Byskvallret nedtecknades sedan av Säpo, med Säpos egna slutsatser, mycket är chockerande läsning.

Min man anade att det fanns meddelare, och skojade med dem genom att berätta helt uppenbara skrönor, ett sätt att klara av situationen med förföljelse och ryktesspridning, men dessa skrönor omformulerades av de (betalda) hemliga meddelarna eller av Säpo till att bli tänkbara händelser. Till allra största delen pratade min make med stor seriositet, men detta nedtecknades inte i materialet, som endast tog upp misstänkliggöranden, nedvärderingar och rena lögner. Säpo och hemliga meddelare undanhöll även viktiga fakta. De "konstruerade" helt enkelt en spion tillsammans.

Till exempel skrev de att min make verkade opålitlig, han misstänkliggjordes genom att han påstods ha "mycket pengar" och i rapporter spekulerades om hans politiska åsikter och moral. Hans arbete som intervjuare åt SCB beskrevs som kamouflage, han kallades socialfall i en Säporapport trots att han hade arbete och aldrig nyttjat vare sig a-kassa eller socialbidrag, i en rapport kallades vi tattare (vi tyckte om att resa). Hans bilresor kvällstid sågs misstänkta, även om Säpo måste ha förstått att han träffade intervjuobjekten för sitt jobb kvällstid.

En del meddelare invigdes under förespegling att det gällde narkotikabrott, och rykten om narkotikalangning startade och nedtecknades i materialet. Andra hemliga meddelare fantiserade om sändare i vår bostad vilket gjorde att Säpo ordnade signalspaning utanför bostaden, med ledningar dragna från närmaste grannen. Vidare nedtecknade Säpo hårresande skvaller om mig och min make för att framställa oss som moraliskt förkastliga - jag klarar inte att återigen återge vad som skrevs, men har citerat det i min bok. Sammanfattningsvis kan man konstatera att materialet var uteslutande nedvärderande och misstänkliggörande.

Det är min övertygelse att hela denna olyckliga historia med min make inte hade ägt rum om myndigheten hade kallat in honom på förhör och samtal i slutet av 1950-talet istället för att värva dessa hemliga meddelare. Då hade missförståndet med Säpos spionerifantasier utretts i ett tidigt skede och familjen hade sluppit mycket lidande. Och skattebetalarna hade inte behövt stå för 18 års kontroll av en oskyldig person.

Allt detta skedde alltså i demokratin Sverige. Men om svenska Säpo kunde nedteckna så uppenbara felaktigheter, vilka lögner kan då inte finnas i exempelvis östtyska Stasis arkiv? Detta är något som bör beaktas när debattens vågor nu går höga om huruvida arkiven med de påstådda svenska Stasimedarbetarna ska öppnas för allmänheten eller inte.

Min åsikt är att det givetvis är önskvärt att personer på ansvarsfulla positioner, som politiker och andra, som samarbetat med Stasi bör få svara för sina synder. Men hur öppnar man arkiven utan att oskyldiga riskerar att drabbas? Hur tillförlitligt är materialet? Skall ett namn utlämnas måste det finnas klara bevis. I materialet finns säkert även namngivna "offer", motståndare till socialismen, som Stasiagenter hade synpunkter på. Synpunkter som inte alltid är sanna. Dessa "offer" bör skyddas. De omskrivs oförskyllt.

Jag hade själv upplevt det som djupt kränkande om allmänheten hade fått tillgång till Säpomaterialet om min make, innan jag hade skrivit min bok om fallet. Dock är jag av den bestämda åsikten att personen som berörs skall få läsa sin egen akt. Min make fick själv aldrig läsa Säpos hemliga material, han dog 1990 - 14 år efter frisläppandet. Detta är jag arg och ledsen över. Det är inte värdigt en rättsstat.

Materialet om min make hemligstämplades i 70 år. Fem gånger skrev vi till Säpo och begärde att få se spaningsmaterialet, men lika många gånger fick vi nej med hänvisning till sekretessbestämmelserna. Turligt nog sändes materialet så småningom till Riksarkivet som gjorde en annan bedömning. Jag betalade skyndsamt omkring 8 000 kronor för kopior på handlingarna, 2 000 sidor, för att inte riskera att handläggaren ändrade sig.
Därmed kunde jag infria löftet till min make att få ut materialet och färdigställa den bok som han och jag påbörjade för länge sedan. I somras publicerades slutligen boken "Mojärvmannen och Säpo". Familjen har nu varit hans röst och tillrättalagt de felaktigheter som han inte fick chansen att bemöta under sin livstid. Vi har lagt ner åratal på skrivandet, tid som vi helst hade nyttjat till annat. Men vi hade helt enkelt inget val. Vi var tvungen att skriva en bok som motbild till Säpomaterialet.

Min familjs erfarenheter visar att en eventuell öppning av Stasiarkiven måste ske med stor respekt för den enskilde. I annat fall kommer utpekade att känna sig tvingade att gå ut i media och försvara sig, vilket vi för övrigt redan har sett exempel på.

Därför är det att föredra att materialet "silas" innan det ges till allmänheten. Kanske bör man avpersonifiera materialet. Det är inte namnen som är viktiga utan kunskapen om säkerhetstjänsternas arbetssätt som behöver komma i dagen. Stasiarkiven bör därför i första hand öppnas endast för forskare och den det berör.

Annars riskerar fler oskyldiga att få löpa gatlopp i medierna.

Karin Eriksson
artikeln från; newmill http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/16/s-pos-l-gner-om-min-make-visar-att-stasiarkiven-b-r-f-rbli-st-ngda

Patricio Ayala öppet brev:
Till regeringen och Fredrik Reinfeldt, Statsminister
Patricio Ayala : Öppet brev till svenska regeringen och allmänheten.- Robert Naeslund 1967 - Patricio Ayala 2007.


Jag heter Patricio Ayala, bor i norrköping sverige sedan 1984 (ironisk nog,orwell) och ironisk nog också är att jag föddes samma år 1967 när Robert Naeslund fick en implanterad chip hjärnan http://www.raven1.net/mcf/v/robert-naeslund.htm .
Jag vill göra en anmällan till allmänheten att jag har blivit victim av modern stats terror tortyr med moderna vapen, så kallade ELF, Psykotronik, elektronik weapon http://www.raven1.net/mcf/victm-hm.htm .
Robert Naeslund 1967 - Patricio Ayala 2007. det har gått 40 år sedan Robert fiick omedveten och utan sin medgivande en inopererad objekt i sin skalle i en sjukhusi sverige . Jag tror också att jag fick en sort nanochip i modern tid i min öra år 2997 på vrinnebysjukhus i norrköping, för att sedan dess har jag haft skakningar i hela min kropp, hör en obehagligt pip frekvens i min hjärna, känd microvågstötningar från mina grannar (strålningförgift), har blivit spionerad, förföljd, spanad av grupp bilar, de har karlagt mig och alla mina släktingar och vänner, för att när jag besökte de så kändes att alla mina släktingars och vänners grannar var med i detta spel trakesering (gang stalking), men nu fattas jag hur de gör: de övertalar dessa grannar genom manipulation och lögner så att de hjälper till för att spana på "target" . det har gått nästan 4 år sedan detta började, men jag bara vaknade till för 1 år sedan, innan det visste jag eller märkte jag ingenting. en gång de nästan lyckades att jag sömnade in genom dessa moderna vapen som körs genom väggarna, jag trodde att jag själv hade problem med andningen, jag skulle aldrig tro den gången för 2 år sedan att det var Säpo, cia och själva regeringen som ville bli av med mig i det tysta, det perfekta mordet i modern tid, dessa vapen lämnar inga spår, man kan dö i sömnen, man kan få en hjärtattak, man kan bli galen eller begå självmord utan att någon misstänker något annat (storebror). efter de här 4 långa år av kämpande för överlevnad omedvetet och medvetet, bestämde jag mig för att kämpa emot och startade en grupp på facebook som heter Resisten mot NWO (new world order) och stöd för victim av modern psykotronik tortyr , fast det är på spanska men har inlägg och dokument på svenska och engelska med: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_159949100717047 där vill jag bevisa att detta otroliga händelse som jag upplever är bevisbar på någon sätt fast jag har inga direkta bevis för att de är så organiserad att det är omöjlit att bevisa något. där på min facebook sida finns allt som jag har skickat till myndigheter och inlägg och videor på detta ämne om modern tortyr från NWO och regeringar. om någon har eller kan hitta hemliga papper eller bevis på min påståendet så tveka inte att skicka det till wikilaeks. allt detta beror på att jag sedan5 år tillbaka startade en blog anti NWO, och anti imperialist som heter Mafiamatrix och den är på svenska och spanska: http://mafiamatrix.blogspot.com/
detta experimment som jag går igenom är omänskligt i allt sin menning, ingen peron ska gå igenom det fysiska och psykologiska lidandet de orsakar civila medborgare, när mina barn var hos mig blev det värre och värre dessa attak mot min person för att de visste att jag kunde bli crazy om de körde mot mina barn, men jag var tvungen att va psykologisk stark, en gång de nästan lyckades, det blev för mycket en gång att jag var tvungen at springa till polisstationen för att anmälla detta, det gick som väntad, ingen reaktion, de ville skicka mig till samma sjukhus där jag tror de inplanterade en sort nanochip i min öra (bara en teori), jag säger en teori för att jag tror att dessa vapen är dirigerad till en viss target, därför ingen annan känner det du känner (skakningar, illamående och pipet i örat).
och sist:
JAG VILL ATT DET SVENSKA REGERINGEN STOPPAR ALLA EXPERIMENT DE GÖR PÅ CIVILA MEDBORGARE OCH TAR SIN ANSVAR FÖR DETTA MODERNA TORTYR.
MVH
Patricio Ayala 2011-02-09 Till regeringen och premiär minister Reinfield

onsdag 5 oktober 2011

Historisk Föreläsning av Robert Naeslund 10 okt 2011 i Stockholm Kammakargatan 56

Helt bortom medias uppmärksamhet och politisk debatt har FOI-SÄPO utvecklat system för kontroll av våra hjärnor. Professorer varnar och menar att ämnet måste komma upp till debatt. FOI förklarar att deras målinriktning är att styra människans kognitiva funktioner (tanke, förstånd) genom injicerade inplantat och tvåvägsradiokommunikation med våra hjärnor. Dessa brainchips injiceras inom sjukvården. Projektet togs upp med EU-kommissionen 2005 där Europeiska Etik-gruppen med den svenske professorn Göran Hermerén krävde restriktioner, öppenhet och publicitet om ämnet. Det är nu vi startar den. Robert Naeslund ger en faktaspäckad föreläsning måndagen den 10 okt, med början 18,45, i stora aulan på Kammakargatan 56. T-bana Rådmansgatan. Gå upp Kammakar-gatan vid ABF på Sveavägen och korsa Drottninggatan.

Entré 130:-

måndag 3 oktober 2011

Hemligt Gangstalking från Staten och FOI Skyddas av det Nya Stalking LagVarför ny lag om stalking kan man undra, de flesta i Sverige vet inte ens vad Stalking är, hur ska de veta vad Gangstalking är då? Gangstalking låter som små gäng stalkare, eller lite större gäng stalkare, man kan inte tro för en sekund att Gangstalking är ett hemlig operation program från det svenska regeringen och Försvaret (FOI).

Allt det som ser ut är inte alltid det man uppfattar som sanning, halv sanning eller lögn, allt vi upplever och läser eller se på tv kan uppfattas olika för olika, men när någonting hålls hemlig då blir det ett annat sak, man kan inte uppfatta någonting alls för att det är hemligt, man kan inte se eller känna lukt av om det är sanning, halv sanning eller lögn.

Detta nya lag om Stalking kommer som en överraskning för många, och många kommer inte att fatta ett dug vad det egentligen handlar det om, själva lagen ser ut att vara bra för alla, och de badguy kommer att hållas i shack eller de får fängelse och psykisk vård, allt ser perfekt ut för det trygga samhället,

men varför en stalking lag just nu? inte många undrar det, de sista 5 året sedan 2006 har människor från Sverige börja klaga på statligt gangstalking, många av de har skickad många brev till regeringen, till personer från regeringen, till politikerna, till säpo, till integritets ombudsman, till många , många andra instanser. många av dessa människor har blivit automatisk förföljda, trakaserad, torterad, spionerad, avlyssnad, av ett hemligt organ i Sverige, gangstalking kommer ofta i deras resonemang, statligt gangstalking menar de, det nämns också psykiatrin, försvaret,Karolinska Institut och någon sort experiment på människor. många kan tro att allt detta är någon sjuk skämt, vi är ju i Sverige, ett exemplarisk land, demokratisk och mycket hjälpsam land. Det trodde de här människorna också. de börjar dyka upp en efter en, de har gjort intervjuer på en internet tv kanal och de bli fler och fler. vad är det som händer?

Jag Patricio Ayala är själv en TI som det brukas kallas (targeted individuals), på bilden ser ni mig peka på mina grannar som bor under mig och som jag har märk och målat i deras vägg "gangstalking". de och FOI hemliga experiment har pågått sedan 2007, nästan 5 år nu, tortyr med modern elektronik 24/7 , skakningarna, migrän, sömn problem, depretion, illamående, kräkningar, obalans när man går, glömska. det är några symtom efter dessa omänskliga tortyr. det värsta är att ingen tror på en, familjer ovh vänner börja försvinna, tittar på dig konstigt för att man börja säga att man är förföld och att grannarna är gangstalking och kör med micrivågvapen och ger en strålninggift. Men tänk om detta lag, nya lag om stalking vill bara försäkra den dolda agendan av experiment på människor, hålla det hemliga gangstalking fri från bevis, fri på att bli filmad, fotad, och fri för att hålla på länge i framtiden.

Vem är det som har försök få fram detta lag med mycket kraft? efter alla mina erfarenheter efter 5 års tid har jag märkt mycket av personerna bakom gangstalking, ett helt familj som går ut och stalkar, helt sjuk, helt otroligt, barn på 10 15 år ibland mindre, gamla tanter som håller vakt för de som strålar target, ett helt familj med barn ute på parken och spanarm fotar, videofilmar, vad är detta för folk? psykopater, lättlurad folk, som vill göra illa en annan människa, kanske medvetet men också omedvetet, de kan ha hört att man själv är psykopat, kriminellt, terrorist. när man i själva verket är så lugt, familje far och bryr sig om andra, kan det vara religiösa fanatiker som används som gangstalking? möjligviss, det finns ju Opus Dei och andra.

har ni hört någon gång detta att Sanningen ska göra dig fri, nu vet jag sanningen, men fri? efter 5 år av tortyr med moderna vapen som kallas mikrovågsvapen "Non-Lethal Weapons", jag blev vald som mänskligt experiment utan min medgivandet i Forskningsprojekt mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Karolinska Institutet (KI) efter initiativ från Enheten för experimentell traumatologi (XT
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F23417111&h=iAQBtPsB9AQCy2Xb2lqcMEdX0sWy-rtwDcY2FdLm_FDiBrA

detta man som är projek ledaren måste ha mina resultat och allt info om inre skador som jag har fått efter 5 års forskning "Mårten Risling" http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=21984&a=55000&l=en en av hans projekt heter t.o.m. " Vilken effe...kt kan mikrovågsvapen ha på centrala nervsystemet?" Projektet drivs av Mårten Risling http://www.strc.se/research_projects/index_se.html Centrum för traumaforskning http://www.strc.se/about/index_se.html Kurser & konferenser http://www.strc.se/news/courses_conferences/index_se.html 4th European Symposium on Non-Lethal Weapons,
May 21 - 23, 2007. Ettlingen, Tyskland. http://www.non-lethal-weapons.com/sy04index.html 5th European Symposium on Non-Lethal Weapons
2009-05-11--13 i Ettlingen, Tyskland. http://www.non-lethal-weapons.com/sy05index.html Frontiers in Neurotrauma Mårtens tidskrift http://www.frontiersin.org/neurotrauma hoppas jag varit till någon hjälp Mårten, här sitter du med dina 2 små dottrar eller dottesr dotter http://sv-se.facebook.com/people/M%C3%A5rten-Risling/1061773347 jag har också suttit så med mina dottrar men bakom väggarna var och är ännu mina grannar och folk från försvaret (FOI) och körde sina microvågvapen (non lethal wweapon) mot mitt rygg och huvudet så att hela min kropp skakade, de körde extra hård när mina dottrar var med, kanske därför heter dessa enhet för experimentell traumatologi!.

är allt detta sant, halv sant eller lögn?
ta reda på det, du själv kanske blir nästa offer!

länkar: http://www.vimeo.com/22546713
http://sv-se.facebook.com/#!/groups/159949100717047/
http://mkswedishinkvisitionxxi.blogspot.com/
http://robnaeslund.blogspot.com/2011/06/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.html

torsdag 14 juli 2011

MKswedish inkvisition XXII den gamla Grekland där de stora filosoferna pratade om himlen och jord och funderade över allt tänkvart de kunde tänka sig, vetenskapet, astronomi, humanoida, matematik, etc. de flesta blev acepterad av själva stat/regim på den tiden, men några av de blev förföljda och dömda och förvisad från staden för deras tänkande och filosoferande, de var inte önkvärda av de personer som hade makten och inom den politiska sfären. desa filosofer blev deporterad som betyder: tvångsvis företagen förvisning eller förflyttning av enskilda eller av folkgrupper. många av de blev förvisad och kunde inte återvända mer.

I den medeltida epoken fanns Inkvisitionen, det fanns den medeltida inkvisitionen, den spanska inkvisitionen, den portugisiska inkvisitionen och den romerska inkvisitionen. detta metod började inom det religiosa doktrinen, det skulle straffa, bedöma och bekämpa inläror och de icke troende, också straffade de häxor och oliktänkande. Systematisk tortyr och avrättningar förekom också. några kända namn på victim av inkvisitionen var: Jeanne d'Arc - dömd till döden. Bränd på bål 30 maj 1431
Ignatius Loyola – fängslad flera gånger 1520 – 1530
Giordano Bruno – bränd på bål 17 februari 1600
Galileo Galilei - ställd inför domstol 1633
.

Nu är det moderna SWEDEN har vi en ny Inkvisition och deportation med hjälp av det moderna vetenskapet, nanoteknik, industrela värld och med allt hjälp av det politiska och statliga makteliten och sfären. här på bloggen ska vi försöka se djup i den dolda agenda som gömmer sig i det TOP SECRET - TYSTNAD PLIKT doktrinen dessa makthavare har påtvingad medborgarna sedan länge. man måste säga STOP någon gång, vi kan inte låta de experimentera och hålla det hemlig någon projekt som går emot det etiska och moraliska som vi människor har kvar. det är inte bara för oss TI som vi kämpar för. det är framtiden vi tänker på, för vårans barn och deras barn. hur länge ska vi låta de forsätta med desa hemska experiment, vem blir nästa offer? kanske du själv, ditt barn, dina köra, vänner, unga, gamla. vad är next? chipa oss alltihopa från födseln?

Att Stjäla Människans Neurala Kod Under Tortyr


En dold utveckling av syntetisk telepati pågår sedan många år i Sverige! Syntetisk telepati är ett kommunikationssystem byggt på tankar/neurala koder, inte tal. Syntetisk telepati ger forskarna möjlighet att under brutala tvångsmetoder samtidigt bakåtkompilera/rekonstruera människans hjärnkod. Metoden är dator-hjärna-gränssnitt innehållande deep brain stimulation, nanoradio/neuralt nätverk, e-science höghastighetsnät, lärande datorer och möjlighet att undanhålla forskarrapporter samt en felaktig diagnostik byggd på okunskap om tvärvetenskapliga forskningsframsteg.

Forskare lutar sin etiska roll, i dessa brutala forskarövergrepp på människor, mot att det inte är forskarna som utför våldtäkten på minnet utan att det är deras lärande datorer som avkodar hjärnan. Forskarnas alltmer intelligenta ”Jeopardyliknande datorer” driver med sin outtröttlighet människor med hjärnimplantat till vansinne för att kopiera hjärnans neurala koder.

IKT-forskningen utvecklar, utan allmänhetens vetskap, alltmer sofistikerade metoder att kommunicera direkt med människans hjärna. Sedan minst fem år tillbaka lever många tusen människor sina liv förslavade med ett dator-hjärna-gränssnitt. Detta under maximal tortyr där lärande datorer via hjärnimplantaten utvecklar tankeläsning, artificiell intelligens samt rekonstruerar hjärnans källkod. Detta utnyttjande av människan inom IKT-forskning sker helt utan insyn i Sverige bakom en ointelligent med effektiv grindvakt i form av den okunniga psykiatrins egen lilla täckmantel, nämligen ”Psykossjukdom”.

Regeringen måste omedelbart förhindra fortsatt tortyr på människor, stoppa och kriminalisera den pågående neuro- och IKT-forskningens nuvarande metodik. Tillvägagångssättet att härma och förstå hjärnans funktioner utförs p g a att det inte går att inhämta etikprövningstillstånd eller informerat samtycke under groteska tortyrformer. Detta till stor skada för en ständigt växande skara av ofrivilliga försökspersoner.

Bakåtkompilering (reverse engineering of the brain) är att avkoda och rekonstruera hjärnans neurala koder. Att bakåtkompilera hela hjärnan beräknas av framtidsforskare att pågå under de närmaste 10 åren. Därefter spår forskarna att de då ska kunna simulera den mänskliga hjärnans komplexitet i realtid. En sådan simulering är inget annat än en datorklonad människa och en medicinsk datormodell för diagnostik. Tidsperspektivet beskriver att många ofrivilliga försökspersoner kommer att möta sin undergång i forskningens namn.

Tvärvetenskaplig forskning om hjärnan måste ta sitt ansvar (neuro och IKT) och tillkännage den nya kommunikationen att via dator-hjärna-gränssnitt och Internet kommunicera direkt med hjärnan. Så länge hjärnforskarna förnekar teknologins existens feldiagnostiseras människor som utan informerat samtycke injicerats med olika implantat.Försöksobjekten utnyttjas efter injiceringen under resten av sina liv för kopiering av hjärnan. Övergreppen är så hänsynslösa att de leder till ekonomisk och social utslagning för offren och därmed även deras barn och familjer. Detta trots att den nya teknologin som är en ren datorvisualisering av medvetandet bl a är avsedd att användas för att diagnostisera hjärnsjukdomar och mental hälsa.

Försöksobjekten som olagligt används för att utveckla teknologier att utvinna informationen är denna forsknings viktigaste förutsättning. Försökspersonerna borde avlönas istället för att olagligt utnyttjas. Deras barn och familjer borde få ett erkännande och en trygghet, eftersom försökspersonerna utnyttjas med livet som insats.

Processen att avkoda hjärnans signalsystem utförs i dagsläget på ett sätt som innebär total sönderslagning av människors hela liv och leverne om de råkat ut för detta tvärvetenskapliga forskningsövergrepp.

I värsta fall har detta dolda missbruk av IKT-forskning under de senaste åren lett till att försökspersoner med största sannolikhet begått både vansinnighetsdåd och självmord, detta innan forskarna erhållit tillräckligt med forskningsmaterial.

Det material som samforskningen får ut av att förstå hjärnans kodning är bl a artificiell intelligens. Den artificiella intelligensen används i en robotform, som efterliknar mänskligt beteende, för att driva forskningen vidare. Forskarna lutar sig här mot ytterligare ett hål i lagstiftningen, nämligen att det inte finns någon lag som skyddar människan mot angrepp av intelligenta maskiner.

Sverige är ett utmärkt land för att med dator-hjärna-gränssnitt utföra brottslig forskning direkt på hjärnan. Undanhållna forskarrapporter gör att lagstiftning om skydd mot maskiner som kan läsa människans tankar saknas.I Sverige används en över fyrtio år gammal diagnostik som mall för att förklara samtliga försöksoffer som psykiskt sjuka.

Sveriges regering har gett forskningen totalt fria händer att begå våld, tortyr och t o m mord, samtidigt som regeringen sett till att forskarna skyddas med hjälp av s k grindvakter.Här är det på sin plats att namnge vilka som är grindvakter. Det är bl a;

Psykiatrin

Polisen

Fängelser

Anstalter

Sjukhus

Forskningsinstitut

Säpo

Barnhem m fl

Svenskar har en mycket felaktig tilltro till att forskare har etik och moral. Dessa arbetar på en hårt konkurrensutsatt och global marknad, där både etik och människoliv väger lätt mot makt och pengar.För alla anhöriga till de gravt torterade offrens skull, deras barn, släkt, vänner, arbetskollegor m fl ber vi forskningsansvariga att med omedelbar verkan tillkännage att teknologin ”syntetisk telepati” existerar. Detta för att förhindra vidare missbruk med den.

Många etiska aspekter har diskuterats för flera år sedan på EU-nivå angående dessa teknologier av ”The European group on Ethics in Science and New Technologies” under ledning av Professor Göran Hermerén.

Gruppens önskan var att dessa faror skulle diskuteras i EU:s länder.

Så har inte skett i Sverige.

Här följer exempel på områden som uppmärksammades av gruppen:

» IKT-implantat kan inte avlägsnas lätt.
» IKT-implantat kan influera, utvärdera och förändra psykiska funktioner.
» IKT-implantat kan genom ett nätverks kapacitet missbrukas på flera sätt, för alla sorter av övervakning och manipulation.
» IKT-inplantat kan påverka nervsystemet och i synnerhet hjärnan och därmed i fel händer vara ett hot mot individens integritet, värdighet och självbestämmande.Sverige är ett av de världsledande länderna inom detta forskningsområde, men saknar lagstiftning kring hur tekniken ska hanteras och forskningen bedrivas.

Detta är i sig allvarligt och ett hot inte bara mot enskilda människor utan är också ett hot mot vår demokrati.

De skador som är åsamkade mängder av försökspersoner, deras barn, anhöriga, arbetsgivare m fl med den nya tekniken att kopiera hjärnor kan aldrig helt gottgöras pga att skadorna på både offer och deras närmaste omgivning åsamkas skador för livet.

Det måste omedelbart göras en öppen redovisning från politiker, hjärn- och neuroforskare, psykiatrin, läkemedelsindustrin, dataindustrin och finansiärer över hur mycket och på vilket sätt de/ni är ansvariga för denna teknologis användning, spridning och mördande missbruk i Sverige.
(text från Zanning´s blog: http://zanning.wordpress.com/category/fra-sbi/ )

Andra intressanta artikeln från Zanning´s blog:
-Statens dolda vapen mot folket
-STATLIG TORTYR AVSLÖJAD ! ! !
-Olagliga experiment på människor
-Martin Ingvar, den galne professorn
-Etiska aspekter på nanoteknik – Brev till regeringen från SMER
-Svenska journalister tystade av SÄPO
-Så här bygger man en datorhjärna genom att mörda!
-Diskutabel nanoetik

SE också i Zanning´s blog: Arkiv för kategori ‘Mind-Control’
http://zanning.wordpress.com/category/mind-control/
-EU-Kommissionen 2005. Etiska Aspekter Av INPLANTAT I MÄNNISKOKROPPEN
-Dödsdomar som kallas forskning
-Ett brev från en förtvivlad man
-Mordet på Vera Dannborg
-Brottslingarna skriver om sig själva.

torsdag 23 juni 2011

THE HIDDEN EVILvälkomna. Denna webbplats ägnas åt att förklara ett globalt program för tortyr, mord och förföljelse som jag kallar för dolda onda. Den innehåller ett stort nätverk av civilklädda medborgare informanter, som används för offentlig förföljelse, och användandet av riktad energi vapen riktade individer. Alla centrala fraktioner av samhället är inblandade, och alla, från pensionärer till barn, deltar i Gang Stalking. Regeringarna har använt dessa grupper i någon form sedan det romerska imperiet. The Hidden Evil är ett exempel på detta mönster upprepa sig.

Medborgarnas nätverk patruller på gatorna i ditt kvarter. Mycket tyder på att detta nätverk är inte bara en del av en subkultur i samhället, men att den bokstavligen genomsyrar alla aspekter av den, och är därför en del av mainstream. Som jag visar har detta hänt förut. Nätverket är skapandet av överstatliga statliga tankesmedjor, som består av människor av en enorm rikedom. Dessa tankesmedjor manipulera er regering som en marionett. Så, i huvudsak de förmögna individer styra din gator.

Den offentliga främre delen av programmet verkar för närvarande kommer från Department of Homeland Security. Det stöds av individer och grupper av informanter, som inte har någon officiell koppling till någon statlig organisation. Federala myndigheter arbeta direkt med lokala regeringar att samordna verksamheten i detta enorma nätverk. Andra länder har tydligen liknande.

Medborgaren patruller (Gang Stalking) sker under täckmantel av att hålla ett öga på interna hot mot statens säkerhet och städa upp stadsdelar. Som jag ska visa, detta är precis vad informanten näten i östra Tyskland och Ryssland blev tillsagda när de rekryterades i dessa statligt stödda program. Dessa är i huvudsak global psykologisk krigföring verksamhet sker med stöd av civilbefolkningen. På grannskapet nivå, trots påståenden om patriotism, de viktigaste skälen för deltagande empowerment & äventyr.

Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) och annat beteende modifiering verktyg används som vapen under allmänna trakasserier. Dessa attacker kombineras med militär kvalitet, tyst, genom-the-wall riktad energi vapen (DEW), och avancerad elektronisk övervakningsutrustning. Många människor attackeras natt & dag med dessa vapen.

Jag har funnit att denna sociala patogen är ett symptom på ett starkt korrumperade samhället under psykopatiska styre. Programmet, i sin grundläggande form, är en del av ett återkommande historiskt tema, vilket inkluderar psykopater få kontroll över regeringar, och med en andel av befolkningen att förgöra sina fiender. Detta görs för att bana väg för en öppen diktatur, och sker alltid under parollen rättfärdighet. I sin nuvarande form är det en del av en politisk rörelse som kallas den Nya världsordningen. På denna sida kommer jag att beskriva vad tankesmedjor ligger bakom det. Från toppen till botten, är den dolda Evil om makt och kontroll.

Mainstream nyheter, kongress, parlamentet, och andra politiker kommer att öppet förneka att detta finns. Eller kommer de att minimera dess betydelse. Organisationer under kontroll av den finansiella eliten kommer också att förneka det, och kan användas för att misskreditera alla som exponerar den. Medierna kommer också att användas på detta sätt. I framtiden, när den auktoriserade historiker skriver den officiella historieböckerna, kommer denna del av den lämnas ut eller vitmålade.

Så denna webbplats kommer också att fungera som ett rekord. Det blir ett vittnesbörd för alla som vill lära sig sanningen om hur gatorna i Nato nationer togs över av multinationella företag, som använde federalt sponsrade trakasserier grupper Gang Stalk sitt motstånd, för att bana väg för en företags-fascistiska diktatur.

Det bästa stället att börja är att läsa online-böcker, The Hidden Evil: The Financial Elite Covert krig mot civilbefolkningen, och nytt världskrig: revolutionära metoder för politiska control

FRÅN: http://www.thehiddenevil.com/

onsdag 8 juni 2011

Proven & Available Electronic Harassment Technologies:


Bevisade och tillgängliga elektroniska Technologies Trakasserier:

Det finns äldre teknik som kan extrem förstöra förmågan att överleva, och livets kvalitet av en måltavla(target), som anges nedan. Ingen av dessa tekniker kräver implantat, och alla kan överföras i tyshet, genom icke-ledande väggar, och lämnar inga spår bevis. De har varit tillgängliga för ett till fem decennier.
Sedan några target kommer att äga rätt (och dyra) utrustning för att upptäcka, förstörelse av ett target individ är livet, även med dessa äldre teknik är en perfekt brott enligt dagens rättssystem. rättssystemet förnekar att varje effektivt genom trakasserier teknik vägg finns.
Här är listan:
WEAPONIZED MIKROVÅGSUGN: En enkel mikrovågsugn, dörr bort, med dörren interlock förreglingskontakt förbi och höll mot sovrumsväggen om targer individ i ett hyreshus eller parhus. Den här enheten kan orsaka en rad handikappande medicinska symtom. (Google "Dr. (Google "Dr Reinhard Munzert".)

Bilden visar vapen mikrovågsugn, för bättre fokus för mikrovågsstrålning.

Vissa symtom av mikrovågsstrålning:
Astma, grå starr, huvudvärk, minnesförlust, tidig Alzheimers, mardrömmar, depression, trötthet, koncentration förlust, aptitlöshet, hörsel problem , and cancer. t och blodtryck problem, och cancer.

VOICE till skallen: Joseph Sharps röst till skalle framgång, som utförts med Dr James C. Lin 's pulsade mikrovågor sändare och offentliggjorda 1974 vid University of Utah:


Hörbart ljud överförs direkt till ett target individ skalle, genom ett mål på väggen, naturligtvis kan driva targetsindivid galen, och om target individ klagar, target kommer omedelbart diagnostiseras som psykiskt sjuk.Det perfekta brottet.


Amerikanskt patent 6.587.729 har utfärdats på grundval av Dr Joseph Sharps röst till skalle framgång .

abc NEWS: Senaste nyhet som visar att rösten till skallen teknik är upptagna offentligt vara av intresse för militär-och enforcment: Original länk: http://abcnews.go.com/print?id=5305386 http://abcnews.go.com/print?id=5305386

Mikrovågsugn Ray Gun Kontroller Crowds med Noise By DAVID HAMBLING Genom DAVID Hambling July 4, 2008 4 jul 2008
Ett amerikanskt företag hävdar att det är redo att bygga en strålpistol mikrovågsugn kunna skicka ljud direkt in i människors huvuden. Enheten dubbade MEDUSA (MOB Överskott Avskräckande Använda Silent Audio) utnyttjar mikro ljudeffekt,där korta pulser mikrovågsugn snabbt värma upp vävnader orsakar en tryckvåg inne i skallen som kan upptäckas med öronen. En serie pulser kan överföras till producera igen ljud. Enheten är avsedd för militära eller gruppkontroll applikationer, men kan ha andra användningsområden. Corporation i USA arbetar i systemet, har inlett arbetet med en Amerikanska flottan forskningsavtal. Marinens rapport konstateras att effekten var visat sig vara effektivt. Fågelskrämman Beam? MEDUSA innebär en mikrovågsugn auditiv effekt "högt" nog att orsaka obehag eller arbetsoförmåga. Sadovnik säger att normala ljud gränsvärdena inte är tillämpliga eftersom ljudet inte går igenom trumhinnorna. "Den avvärja effekten är en kombination av ljudstyrka och irritation faktor, säger han. "Du kan inte blockera det." Sadovnik säger att enheten kommer att arbeta tack vare en ny omkonfigurerbara antenn som utvecklats av kollega Vladimir Manasson.Den styr balken elektroniskt, vilket gör det möjligt att vända från en bred till en smal stråle, eller syfta till att flera mål samtidigt. Sadovnik säger tekniken skulle ha icke-militära tillämpningar. Fåglar tycks vara mycket känsliga för microwave audio, mikrovågsugn ljud, säger han, så det kan användas för att skrämma bort oönskade flockar. Sadovnik har också experimenterat med överföring mikrovågsugn ljud till personer med ytterörat problem som försämrar deras normal hörsel. James Lin av elektro-och datorteknik Institutionen vid University of Illinois i Chicago, säger att Medusa är möjligt i princip. Han har genomfört sitt eget arbete på tekniken, och var även kontaktad av musikindustrin om hur du använder mikrovågsugn ljud för att öka ljudsystem, sade han till New Scientist."Men kommer det att vara möjligt effektnivåer som krävs?" frågar han. Föregående mikrovågsugn ljud inblandade tester mycket "tyst" låter som varit svåra att höra, hög effekt systemet skulle innebära en mycket mer kraftfull och potentiellt farliga tryckvågor. "Jag skulle oroa sig för vad andra hälsoeffekter är det att ha", säger Lin. "Du kan se nervskador." Sierra Nevada säger att en demoversion kan byggas på ett år, med en transportabel systemet efter inom 18 månader. De söker nu finansiering för arbetet från det amerikanska försvarsministeriet. Se nästa sida för bekräftelse konceptet fungerar.

Tyst: Lowery "Tyst", patent 5.159.703, har använts för självhjälp subliminal hypnos band och cd-skivor och av den amerikanska armén i gulfkriget One (1991). för snatteri förebyggande i vissa länder. Det är dagens "subliminal ljud." Tillsammans med Sharps röst till skalle, ljud projiceras Silent genom sovrumsväggen kan hypnotisera en target individ i sin säng med target individ att vara ovetande. Omedvetna hypnos är klart elektroniska trakasserier i det extrema.Ett mål personlighet kan allvarligt störas, och målet kommer inte att veta varför detta sker.


"Slope upptäckt" eller "sluttning tuning", som visar hur en konstant volym frekvensmodulerad akustisk signal kan ändras till ett normalt variabel amplitud ljudsignalen genom örats sluttande responskurva

DET Lida MACHINE: Ett halvt århundrade gamla medicinteknisk produkt, den rysk-byggda Lida maskin, en pulsed 40 watt, 40 MHz radiosändare som kan användas för att göra ett target individ utmattad på jobbet när pulserande uppgå förenligt med sömn, och med en puls öka, beröva målet sova också! Vissa skinka radiosändare kan konfigureras så att duplicera Lida signal. Den Lida använder repetitiva stimulans princip, och det pulserande radiosignalen är det som gör detta till en genom vägg kapabel vapen. Mycket långsam stimulans inducerar dåsighet, stimulans inducerar snabb vakenhet, allt gjort i tysthet. Radion versionen av gunga en baby att sova, eller, skaka någon vaken.
US Patent 3.773.049 beskriver Lida funktionsprincip.

Associated Press foto. Dr. Ross Adey, nu avliden, var en forskare vid Loma Linda, Kalifornien veteraner sjukhus. Dr. Adey, tillsammans med Dr Eldon Byrd, förvärvat en Lida maskin för provning, med ett öga mot vapen potential. Varken Dr Adey eller Dr Byrd är kända för att ha gett upphov till några oetiska aktiviteter eller vapen som härrör från Lida maskinen.

Genom vägg Radar: genom kläder (och genom icke-ledande väggen) radar, allmänt används på flygplatser och av polisen att titta igenom kläder för gömda vapen.Trakasserierna potential av denna teknik i händerna på organiserad förföljelse gäng är uppenbar.

Genom icke ledande vägg / kläder radarbilder.

För tyngre väggar, frekvens radar är lägre används med datorn simulatorer för att ge en 3-D bild av människor och stora objekt bakom murar samt flyttning. Klarheten i dessa bilder är simulerade, men för taktisk polis och militär användning, sådana bilder är tillräckliga.Ett märke är "Xaver" vid tidpunkten för skrift.

EPIC BALANCE DISRUPTOR: Kodnamn EPIC genom vägg samordning / balans vapen kan bli en annan, genom vägg kan trakasserier teknik, när det har aviserade har framgångsrikt visat. Elektronisk trakasserier mål har rapporterat plötsligt har sin balans och koordination störs. Här är ett citat från en 21 maj 2007 artikel om EPIC vapen på http://www.myfoxhouston.com : http://www.myfoxhouston.com: Lokala företag som utvecklar "mindre än dödliga vapen "EPIC" av Invocon utvecklas som ett "mindre än dödliga vapen. Hur du stänger av skurkarna i en folkmassa utan att döda dem eller orsaka permanenta skador? Det är ett problem för soldater i urban strid och av lokal brottsbekämpning. Nu lokala företag som heter en Invocon kan ha svaret, och lösning kan vara ett vapen kodnamnet "Epic".Företaget utvecklar ett vapen de hoppas en dag kommer att kunna skjuta genom en vägg och bedöva människor på andra sidan väggen. ...

Observera att alla dessa tysta, genom väggar trakasserier enheter kan tas av vem som helst med en övre medelklassen inkomst. Allmänheten och offentliga tjänstemän uppmanas att vidta klagomål av elektroniska trakasserier på stort allvar, eftersom det råder ingen tvekan om att långt mer invasiva klassificeras (hemliga) teknik har utvecklats sedan dessa äldre tekniker har utvecklats ett till fem decennier sedan. Den sekretessbelagda utrustning, som kommer i bredare användning på 1980-talet, kan tränga igenom hela skärmning och är nästintill omöjlig att stoppa enligt nuvarande erfarenheter av target individ.Vår grupp som ännu inte har dokumenterad information om hur dessa klassificeras enheter fungerar.
FRÅN LINK:http://www.raven1.net/proventechs.pdf
----------------------------------------------------------------

TRUE JUSTICE

ELECTRONIC

OPERATIONS

MANUAL

IMPORTANT: This "spoof manual" describes targets of "true justice" activities having "criminal records." The actual current day target community members do NOT have criminal records. The references to targets having criminal records are SARCASM.Rev: June 19, 2008OVERVIEW

In earlier times, justice was accomplished in two ways: By way of the courts, and by way of community members for cases in which the courts were not available, or failed to deliver true justice.

During the 20th century, as law enforcement agencies grew and technology made their officers more efficient, community members who attempted to deal out "old fashioned" justice were prevented from doing so.

Unfortunately, there are many offenders who are not dealt true justice by the court system. These offenders are allowed full freedom, and can commit serious offences which the court system is either unable or unwilling to stop. Our communities deserve to have these offenders monitored and neutralized, to prevent them from endangering innocent citizens.

The True Justice organization fills that need, covertly, but powerfully, providing around the clock surveillance of targets, and punishment appropriate to their criminal acts.

In the latter half of the 20th century, with the quiet cooperation of law enforcement officials who have a keen sense of responsibility to the community, the True Justice system has been forming and is now nation wide. Offenders can no longer move to escape True Justice.

A powerful element of True Justice is the True Justice Electronic Corps. This manual is issued to operations personnel of the TJEC. The basic manual issued to all True Justice personnel is the True Justice Field Operations Manual and is a separate publication. The basic field operations manual outlines the broad spectrum of surveillance and punishment activities, while this manual focusses specifically on the electronic operations.

Members of the TJEC must demonstrate excellent performance as community-based agents (CBAs) before they can apply to become an electronic punishment operator.


I. GENERAL

Electronic surveillance and punishment is a powerful component of the True Justice operations, the other component being community-based visual surveillance and punishment applied by community-based agents (CBAs.)

Electronic operations are carried out by the True Justice Electronic Corps (TJEC) personnel, who are trained in the use of electronic equipment. New electronic corps operators (ECOs) will become qualified to use equipment described in this manual. However, technology continues to advance, and ECOs will need to advance by way of demonstrated skill and loyalty to True Justice goals in order to access the most advanced equipment.

The electronic equipment used by new ECOs is community based. The most advanced equipment does not require proximity to targets, and is operated from regional bunkers which can cover areas of hundreds of square miles.

New ECOs, having privileged access to critical equipment and information, are monitored by way of the remote advanced equipment to prevent breaches of secrecy. "Free lance" use of the equipment in the custody of ECOs is STRICTLY FORBIDDEN.

The conveyance of ANY information about True Justice electronics to people outside the TJEC level, or "hacking" or "having fun with" the equipment outside of assigned use, will result in instant and severe punishment. The advanced level equipment monitoring ECOs is equipped to deal out electronic punishment.

The following sections describe equipment currently assigned to ECOs residing in the target's community.

II. THROUGH WALL RADAR

Through wall radar (TWR,) sometimes called "millimeter wave" radar, is the electronic corps operator's (ECO's) basic surveillance technology. The units assigned to ECOs are improved over similar equipment used in airport and other security installations.

The True Justice TWR units operate in two modes, active and passive.

In active mode, the small dish antenna illuminates the target's home, through the wall, using a signal which causes the hydrogen atoms in water to resonate and give off a backwave signal. This is similar to night vision units where an infared LED illuminates the scene.

The unit's rectangular lens then focusses the "millimeter wave" return signal on a charge-coupled device which is scanned to form the image seen by the operator. Because the unit excites hydrogen atoms, the target's body shows brightly, in contrast to non-living objects in the area. Here is a sample through-wall image recorded with a TWR unit. Note the highlighted chest and thorax area - that is the focal point of the illuminating dish antenna on the unit:Some of the functions performed by through wall radar operators set up adjacent to the target's home are:

Determining if the target is alone - some punishment operations require the target be alone so the target has no witnesses

Reporting target's attempts to sleep to the True Justice Control Center (TJCC)

Reporting target's preparations to leave to TJCC for relaying to community-based surveillance and intercept agents

Reporting target's sexual activity to the TJCC

Determining exact instant when target's urine stream starts and stops, to cue synchronized starting/stopping of the downstairs bathroom taps, a punishment type used to make the target feel totally violated and helplessIII. WEAPONIZED MICROWAVE OVENThe weaponized microwave oven is a simple, basic punishment tool which is used to maintain the target in a baseline state of vague health problems. True Justice punishments are designed to degrade the target's quality of life, deniably, over time, making it impossible for the target to point out one catastrophic event that could be construed by the public as a criminal attack.

The weaponized microwave oven can produce punishment effects like these:

Asthma

Cataracts

Headaches

Memory loss, early Alzheimer's, concentration loss

Bad dreams

Depression

Fatigue

Heart and blood pressure problems

Cancer

IMPORTANT: Even though plans for weaponizing microwave ovens are commercially available, DO NOT attempt to modify an oven yourself. Doing so could be hazardous to the electronic corps operator (ECO) , and could result in poor focussing of the microwave beam, resulting in loss of punishment potential.

Your local True Justice Electronic Corps center will provide the modified oven. TJEC modified microwave ovens are disguised to look from the outside like perfectly normal microwave ovens, which is very important for deniability.

Weaponized microwave ovens are easily aimed through walls with the use of through wall radar (TWR). The microwave signal will show on the TWR screen as a brightened area.

Weaponized microwave ovens are most effective when aimed at the target's head and upper body while the target is in bed.

Avoid aiming the weaponized microwave oven (WMO) at a target when the target is seated at a computer. WMO signals are powerful and can disrupt the computer, giving the target a means of attracting unwanted attention from members of the public and officials.IV. LIDA MACHINEThe "Lida machine" dates back to the 1950s, and was developed as a drugless sedation device. It is basically a pulsing radio transmitter. The original is shown above. The "Lida machines" issued to True Justice Electronic Corps operators (ECOs) are more compact and are tripod mounted.

The Lida has two operating modes:

Forced sleepiness/fatigue, using a slow pulse rate

Forced waking, using a higher pulse rate

ECOs set up next door to targets will use forced waking at several points throughout the night, and in some cases, under direction from the TJEC regional command, all night long.

When forcing the target awake at different points throughout the night, ECOs will be assigned to do this at very specific points on the clock. For example, the target may be awakened at 12:30 am, 2:00 am, 4:00 am and 5:30 am for several months. The time duration of each period of forced waking will also be assigned. At the end of the several month period, the on site ECO will receive a new schedule.

When keeping the target awake all night, the waking signal is shut off one minute before the time the target sets his/her alarm clock for. The target instantly slumps and begins to fall into a deep refreshing sleep just before the alarm goes off. This is real justice.

In some target workplace situations, the Lida can be aimed so as to hit the target through walls, and at an angle so no other workers are affected. With cooperation from management, sometimes the Lida, the True Justice issued version looking much like a security camera, can even be in plain sight. When this is done, an optional surveillance camera is mounted with the Lida for optimum use.

Targets can be rendered so sleepy on the job that they can be forced out of their employment. This is true justice indeed!

The beam width of the True Justice Lida units can be widened. If a target gives a presentation to a group, the Lida can be used to make the audience sleepy, causing the target's presentation to flop.

The Lida can be used to put dogs to sleep through the wall in a target's home to facilitate entry for applying other forms of punishment.

The Lida is an excellent, deniable way to respond when someone in the community offers help to the target. The "helper" can be given a dose of a couple of months of no sleep. Most people undergoing this will not know how this is happening but will begin to realize it's a response to their friendly help offered to the target. When this is assigned, community-based agents (CBAs) will have the "helper" under surveillance and a vantage point next to the "helper's" home will be established.V. VOICE TO SKULL

Voice to skull (V2S) technology was first demonstrated in the early 1970s by Dr. Joseph Sharp, working for the Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR.)

It is a means of transmitting sound directly into the skull of someone in line with the beam of microwave pulses. No implant is required. The V2S units provided by True Justice have been miniaturized, and look like a large camera with a battery pack attched by cable. These units penetrate most walls, and are easy to aim using through wall radar (TWR) because like weaponized microwave ovens and the Lida device, their signals will cause the impact area to brighten.

Like the other electronic weapons, V2S is particularly effective when aimed at the target in bed, however, an interface cable is provided so that the V2S unit can be connected to the TWR unit to literally track the target within the radar's scan area to maintain an audio stream into the target's hearing sense.

As an electronics corps operator (ECO) you will not be assigned to directly talk to the target. Special verbal punishment CDs will be furnished, having been custom recorded by staff psychologists for the target you have under surveillance. For the sake of speed, the audio files will be transmitted via the True Justice network to your local TJEC headquarters, where the actual CDs will be created.

Some of the punishment content forced into the target's hearing sense includes:

Endless insults, customized for the target

Endless statements that the target is of the opposite sexual orientation than the actually are

Endless threats against the target, and the target's family

Forecasts of punishment setups the target is actually scheduled for

Urging the target that his/her situation is hopless and that he/she needs to commit suicide

Fake alarm clock, telephone or pager sounds to interrupt sleep

Fake knocking on the target's door

Hypnotic trigger phrases or tones

To assist staff psychologists in creating effective punishment, you will be asked to put the TWR on record mode and send the recorded video to your TJEC headquarters for some of the CDs. Look for a red label on the CD to notify you of this requirement.VI. SILENT SOUND


"Silent Sound" is the current form of subliminal sound. It is used in department store sound systems to transmit anti-shoplifting hypnotic messages. It is better than the older "time slice" subliminal sound because "Silent Sound" runs continuously.

The "Silent Sound" principle takes voice carrying hypnotic messages, and using a device similar to a telephone voice changer, moves the speaker's voice up near (but still below) the upper frequency limit of human hearing. To ensure the hearer doesn't become aware of silent sound, the audible sound the hearer is listening to along with the silent sound controls the SS volume level.

Silent sound can be conveyed directly through the air, or it can piggyback on to any radio or TV sound signal, it can be recorded on any conventional audio tape, CD or DVD, or, of particular use to electronic corps operators (ECOs), it can be transmitted by the True Justice voice to skull (V2S) unit by way of an interface cable.

Here is a concept diagram of a combined Silent Sound-V2S system:While V2S by itself can inflict heavy punishment on a deserving target, when Silent Sound is added to V2S, the potential is there to apply hypnosis literally for years, with the target hearing nothing, or at most a faint ringing in the ears. When a target is not aware of incoming hypnotic suggestions, he or she is far easier to manipulate. When a target is exhausted from sleep deprivation operations, they are easier yet to manipulate.

Since 4 out of 5 targets have some degree of susceptibility to hypnosis, many targets can, in fact, have fundamental changes programmed into their personality and they will have no idea why.

There is the possibility of actually forcing a sexual orientation change. There is the possibility of actually forcing a target to hate their once-loved family members. Quite often, hypnotic instructions are given to force a target to be hungry all the time and overeat, resulting in major health problems for the target.

In some cases, voice to skull (V2S) coupled to Silent Sound (SS) is used on family members, friends, co-workers and managers at the target's workplace to create true justice for targets!

Because of the fact that V2S coupled to SS can be used for years with the target not being aware, hypnotic TRIGGERS can be installed in the target's psyche. A trigger can be a phrase or a unique tone or series of tones. A trigger is a password.

The trigger is hypnotically installed, along with one or more hypnotic instructions, silently.

When the target hears the trigger phrase or unique tone or tone sequence, much of the time, the target will execute the instructions installed along with the trigger. These instructions can be anything from causing a target to do something embarrassing, right up to doing something highly dangerous, aggressive, or fatal. The target's susceptibility to hypnosis governs how well a trigger will work, but many targets have successfully received punishment this way.

For targets susceptible to hypnosis, any level of excruciating pain can be applied.VII. MOBILE INSTALLATIONS

True Justice has a number of darkened-window mobile units with miniaturized versions of all of the electronic weapons discussed above. This enables quick response and on the road following operations to be carried out with ease. The vehicles are various models of the sport utility type, with 4-wheel drive for best mobility. They are painted in a variety of colors so as to not raise targets' suspicion or attract much attention from the general public.

The mobile equipment has both daytime and infrared target acquisition equipment similar to that used in police helicopters, mounted in what appears to be a streamlined rooftop carrier. The carrier is fiberglass and the aiming ability is 360 degrees horizontal, and from 15 degrees below horizontal to 90 degrees vertical. This gear relieves the electronic corps operator (ECO) from having to continually aim the equipment, once the target has been identified and locked in.VIII. BALANCE DISRUPTOR

True Justice electronic corps operators (ECOs) have recently added the electronic balance/coordination disruptor called "EPIC", by Houston, Texas based Invocon, to the electronic punishment arsenal.

EPIC units transmit electromagnetic pulses at the target, silently, through walls and affect the inner ear. One way a target's employability can be destroyed, in cases where dexterity is required on the job, is to apply the EPIC signal just as the target is observed to be doing delicate or messy work.

These units will be integrated into future mobile units, but currently are only available for hand held or tripod use.

ECOs stationed adjacent to target's homes have been able to relieve the boredom of long shifts by electronically knocking the target off balance just as they attempt to do something messy, and watching the results on through wall radar.

Invocon has begun supplying improved EPIC units which can also generate "magnetophosphenes", meaning the signal makes the target "see stars." This can be used in many employment situations to break the target's concentration.

Work is underway to add nausea and other effects to the EPIC units' capabilities.IX. ACOUSTIC SPOTLIGHT

The "acoustic spotlight" is coming in to commercial use as precisely targeted audio advertising which can only be heard in one place. Some True Justice Electronic Corps (TJEC) centers use them. They are not silent, through wall punishment devices but instead, they are carried by some roving electronic corps operators (ECOs) to project sounds which emanate from odd places as the target moves about outdoors. The acoustic spotlight uses ultrasound, and is not usable indoors due to echoing.

One of the most common tactics for the acoustic spotlight is to play recordings of unusually loud bird calls emanating from places there are no birds. Such as blank masonry walls, or trees bare of leaves where it's clear no bird can be seen. Such instances can cause targets to question their sanity, which is one form of True Justice punishment.

As the acoustic spotlight, and it's competitor HyperSonic Sound, come into wider use, this device may lose its effectiveness as punishment, but for the moment, True Justice will continue using it.X. TACTICS

The True Justice Electronic Corps (TJEC) will assign two types of work to electronic corps operators (ECOs):

Cueing the local TJCC regarding target activities

Administering punishment to the target

There are TJCCs in every community with a population more than roughly 5,000 people. However, TJEC centers exist only in larger cities, roughly those with 500,000 people or more. Much of the supervision of local ECOs will therefore be by electronic means.

Local ECOs, those who are actually assigned to stay right with a target during their shifts, will perform various tactics, determined by staff psychologists, with the prescribed punishment orders being available on the True Justice network host computer for reference.

Making the target believe they are insane is a primary tactical goal.

Getting a target to talk about electronic punishment effects the general public don't believe are possible, especially voice to skull (V2S), is another primary tactical goal, as this will ensure the target is isolated and forced into the mental health system.

One very important tactic is the "guessing game" tactic. This tactic is basically monitoring the target's activities, and carefully noting the target's attempt to locate the source of their discomfort, and/or, use shielding against it. The guessing game tactic is assigned to ECOs, as it is highly interactive and cannot be effectively supervised at a distance.

One common assumption by targets is that they must have electronic implants. While electronic implants have been experimented with, they are not currently in operational use. The combination of True Justice around the clock surveillance, and the classified master computer tracking of every target at all times makes implants unnecessary. A few targets may have them but implants are not the rule.

However, because targets are not aware of the full extent of True Justice operations, they often assume they are implanted. This causes some of them to try aluminum foil beanies, and if they talk about such attempts publicly, or are seen trying a foil beanie, they have very effectively punished themselves by instantly presenting the appearance of serious mental illness.

The way ECOs can encourage targets to believe they are implanted is to immediately shut down electronic punishment when the target puts a foil beanie on, and on the first instance, stay shut down until the target takes it off.

In actual fact, for the beam weapons used by True Justice, a foil beanie is not very effective. So on each future attempt, the ECO can start using increasing power levels applied against the neck, face and spine and thus make it appear that True Justice is "having trouble" getting around the foil beanie to the supposed "implant."

This is effective even if the target is one of the few who do not believe they are implanted.

A few targets will try fully enclosing metal shielding. Those cases must be referred to your regional True Justice Electronic Corps (TJEC) center. There is classified equipment at higher levels in the organization which can penetrate the shielding. The operators at the classified level will also apply the guessing game, by allowing the first use of fully enclosing shielding to "succeed", then gradually turn up the classified equipment power level until the target, having spent considerable money, time and effort, is hit just as hard as before trying the shielding.

Mobile units are equipped with portable equipment as well as the vehicle-mounted units. They use their high flexibility and mobility to apply the guessing game to targets as well. Many targets suspect everything that even looks like a microwave dish. They particularly suspect the trunk link dishes or phased array trunk antennas on cell phone towers.

In some cases, mobile electronic corps operators (ECOs) have teamed up and positioned themselves along a route the target is known to be travelling, and hidden in cover at visible cell phone towers near the highway. They then apply the prescribed punishment from those points only, convincing the target that those towers are absolutely the source of their discomfort.

The goal of guessing games is to induce the target to complain to officials - law enforcement or perhaps cell phone providers - that those towers are harassing them. This can bring about the desired result of discrediting the target and getting them forced into the mental health system.

Satellites are not directly used. True Justice does use them for communications, but not for applying electronic punishment. However, most targets believe, because they are tracked everywhere, satellites just must be the source of their punishment. ECOs in the field are often stationed in the apartment above the target, and may be able to find ways to convince the target they are being hit from a satellite, but for the most part, field ECOs can't convincingly make a target believe he or she is being hit from above.

The classified equipment can create a variety of effects, such as beams of visible light extending well up into the sky that make it look as if they are originating from satellites. The classified equipment can also position a spot of light above the home of a target, also creating the impression the target is being hit from a satellite. Many targets do not realize that satellites cannot remain stationary and in view above their homes.

Specialists from your regional TJEC center can use their computers to modify cable TV broadcasts in real time, and cause the target to see a customized version of a show they are watching, full of messages to or about them personally. ECOs may be asked to monitor the target's reaction via through wall radar. To get a target to complain publicly about a customized broadcast is an excellent way to force the target into the mental health system.